فرم ثبت پروپوزال در سامانه نوآوری باز شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
 1. اطلاعات شخصی :

 2. نام : (*)
  لطفا نام خود را وارد نمایید
 3. نام خانوادگی : (*)
  لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید
 4. کد ملی : (*)
  کد ملی وارد شده صحیح نمی باشد.
 5. تاریخ تولد : (*)
  لطفا تاریخ تولد خود را انتخاب فرمایید
 6. آخرین مدرک تحصیلی : (*)
  لطفا عنوان آخرین مدرک تحصیلی خود را وارد نمایید
 7. رشته تحصیلی : (*)
  لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید
 8. سمت : (*)
  لطفا سمت شغلی خود را وارد نمایید
 9. شماره تماس : (*)
  شماره تماس خود را وارد نمایید
 10. ایمیل : (*)
  ایمیل وارد شده صحیح نمی باشد
 11. اطلاعات طرح پیشنهادی :

 12. گروه کاری :

  برای شرکت در فراخوان و مسابقات در صورتی که اطلاعات خلاصه طرح و یا مزایای اقتصادی و غیر اقتصادی طرح وجود ندارد می توانید از "-" در فیلد مربوطه استفاده نمایید
 13. عنوان طرح : (*)
  عنوان طرح وارد نشده است
 14. خلاصه طرح : (*)
  خلاصه طرح وارد نشده است.
 15. مزایای اقتصادی و غیر اقتصادی طرح : (*)
  مزایای اقتصادی و غیر اقتصادی طرح وارد نشده است
 16. در صورتیکه این طرح قبلا نیز بکار گرفته شده و عملیاتی شده است توضیح دهید
  آیا قبلا بکارگرفته شده است؟ محل اجرای طرح کجاست ؟
 17. نحوه همکاری مورد پیشنهاد متقاضی :
  آیا قبلا بکارگرفته شده است؟ محل اجرای طرح کجاست ؟
 18. فایل طرح :
  فرمت فایل انتخاب شده صحیح نمی باشد. لطفا فایل آپلودی یک فایل rar باشد.
  فایل فشرده کلیه مدارک در قالب یک فایل rar بارگذاری گردد.

ماژول منو را در موقعیت offcanvas منتشر نمایید.